در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۶       ساعت ۱۹:۴۵


مذاهب اسلامی
مطالعات تطبیقی (تربیت محقق مذاهب اسلامی)
     مرکز تخصصی ائمه اطهار (ع) در سال 1383تآسیس و درسال1391 با موافقت شورای گسترش حوزه های علمیه به عنوان یکی از مراکز تخصصی رسمی ثبت گردید و فعالیت های خود را در دو رشته مذاهب اسلامی و مطالعات تطبیقی (تربیت محقق مذاهب اسلامی)، تحت نظارت مدیریت حوزه علمیه های علمیه انجام می دهد.

 

سرفصل‌ها

به پیوست ارسال شده است..

 

دوره‌ها

این مرکز از ابتدا تا کنون بیش از 100 دانش پژوه جذب نموده که 30 نفر از آنها فارغ التحصیل شده و 70 نفر از ایشان مشغول به تحصیل و پژوهش هستند.

دانش پژوهان این مرکز از ابتدا به تاکنون در قالب شش گروه به تحصیل پرداخته اند:

گروه اول: پذیرش این دانش پژوهان در سال 83 انجام شد و 17 نفر از طلاب این گروه در سال 1387 فارغ التحصیل شدند.

گروه دوم: دانش پژوهان این گروه در سال 1386 بعد از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه علمی، مشغول به تحصیل شده و در سال 1391 فارغ التحصیل شدند. 

دانش پژوهان این دو گروه هم اکنون به عنوان استاد حوزه، امام جمعه و... در نقاط مختلف کشور مشغول به خدمت بوده و برخی نیز در این مرکز مشغول فعالیت های علمی و پژوهشی می باشند.

 

گروه سوم: با توجه به اینکه امور بین الملل دفتر مرجع فقید آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (قدس سره) در کشورهای هند و پاکستان فعالیت های قابل توجهی داشته، در سال 1388 بنا بر درخواست بعضی از علمای آن بلاد مبنی بر تربیت طلابی نخبه در زمینه فرق اسلامی و پاسخ گویی به شبهات، حود 30 نفر از طلاب این کشورها بعد از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه علمی، در این مرکز مشغول به تحصیل و پژوهش شدند.  

گروه چهارم: بنا بر درخواست بعضی از علمای افغانستان از ریاست عالی مرکز تخصصی ائمه اطهار (علیهم اسلام) حضرت آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی(دامت برکاته) حدود 20 نفر از طلاب این کشور بعد از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه علمی، در این مرکز مشغول به تحصیل شدند.

شایان ذکر است دانش پژوهان این دو گروه اکنون در این مرکز مشغول به تحصیل و انجام کارهای تحقیقاتی بوده و به طور مرتب به کشورهای خود رفته و به امور تبلیغی می پردازند.

تربیت استاد جهت مراکز مزار شریف و کابل از اهداف جذب این دو گروه بوده است. 

 

گروه پنجم: دانش پژوهان این گروه در نیسمال دوم تحصیلی سال 93- 92 بعد از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه علمی، مشغول به تحصیل شده و هم اکنون ترم چهارم تحصیلی خود را به اتمام رسانده اند.  

گروه ششم: دانش پژوهان این گروه در نیسمال دوم تحصیلی سال 94- 93 بعد از قبولی در آزمون کتبی و مصاحبه علمی، مشغول به تحصیل شده و هم اکنون در ترم اول تحصیلی خود را به اتمام رسانده اند.