در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۶       ساعت ۱۹:۳۶


ولادت:

حضرت آیت الله العظمی محمد فاضل لنکرانی (ره) آيت‌ الله‌ العظمي‌ محمدموحدي‌ مشهور به‌ فاضل‌ لنكراني‌ درسال‌ 1310 هجري‌ شمسي‌ در خانواده‌اي‌ روحاني‌در قم‌ به‌ دنيا آمد. پدرش‌ آيت‌ الله‌ عبدالله‌ فاضل‌ لنكراني‌ از بزرگان‌ واستادان‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ به‌ شمار مي‌آمد. آن‌ بزرگوار از مهاجران‌ قفقاز بود وسالها در حوزه‌ علميه‌ مشهد مقدس‌ و حوزه‌ علميه‌ زنجان‌ به‌ تحصيل‌ و تدريس‌اشتغال‌ داشت‌ و يك‌ سال‌ پس‌ از تأسيس‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ به‌ دست‌ آيت‌ الله‌آقاي‌ حاج‌ شيخ‌ عبدالكريم‌ حائري‌ يزدي‌، به‌ آنجا آمد و در همان‌ ابتدا باخانواده‌اي‌ اصيل‌، وصلت‌ نمود كه‌ حاصل‌ آن‌، فرزنداني‌ برومند بود كه‌ آيت‌ الله‌العظمي‌ فاضل‌، فرزند چهارمين‌ آن‌ بود. چنان‌ پدري‌، از عوامل‌ مهم‌ رو آوردن‌فرزند خود به‌ سلك‌ روحانيت‌ و علم‌ و تقوي‌ بود.

تحصیلات:

آيت‌ الله‌ العظمي‌ فاضل‌ تحصيلات‌ كلاسيك‌ خود را تا سال‌ ششم‌ابتدايي‌ ادامه‌ داد و پس‌ از آن‌ ـ با آنكه‌ در تحصيلات‌ جديد نيز رشد و توفيق‌بسياري‌ داشت‌ ـ به‌ جمع‌ طلاب‌ علوم‌ ديني‌ پيوست‌. حوزة‌ آن‌ روزگار طلاب‌فراواني‌ نداشت‌ و اندكي‌ در آن‌ مشغول‌ به‌ تحصيل‌ بودند. او وقتي‌ به‌ حوزه‌علميه‌ پاي‌ نهاد كه‌ 13 سال‌ بيشتر نداشت‌؛ اما دلش‌ مالامال‌ از عشق‌ به‌ تحصيل‌علوم‌ ديني‌ و معارف‌ نبوي‌ بود. اين‌ مسأله‌ را رابطة‌ معنوي‌ و عاطفي‌ با فرزندامام‌ خميني‌(ره‌) مرحوم‌ حاج‌ سيد مصطفي‌ خميني‌ دو چندان‌ مي‌ساخت‌.
وي‌ دورة‌ سطح‌ را در مدت‌ 6 سال‌ به‌ پايان‌ رسانيد و در 19 سالگي‌در كنار اشتغال‌ به‌ درس‌ كفايه‌ در درس‌ آيت‌ الله‌ العظمي‌ بروجردي‌ شركت‌ مي‌كردو شايد جوان‌ترين‌ فرد حاضر در آن‌ كلاس‌ بود؛ او هر درسي‌ را كه‌ فرا مي‌گرفت‌،همان‌ روز با دقت‌ و تسلط‌ فراوان‌ به‌ زبان‌ عربي‌ مي‌نگاشت‌ و مشاهدة‌ اين‌ جزوه‌هااعجاب‌ آيت‌ الله‌ العظمي‌ بروجردي‌ را نيز برانگيخته‌ بود. تلاش‌ و استعدادفراوان‌ او باعث‌ شد كه‌ در بيست‌ و پنج‌ سالگي‌ كه‌ همزمان‌ با انتشار كتاب‌ مهم‌نهاية‌ التقرير بود، ديگر خود را از تقليد بي‌ نياز ديد و قدم‌ در وادي‌ اجتهاد وعمق‌ بخشيدن‌ به‌ آن‌ نهاد.
در طي‌ اين‌ سالها، از خواندن‌ حكمت‌ و علوم‌ عقلي‌ نيز باز نماند ودر اين‌ راه‌ نيز استعداد و تلاش‌ خود را در معرض‌ استادان‌ و ديگر طلاب‌ قرارداد. او مهم‌ترين‌ عامل‌ توفيق‌ خود در امور عملي‌ را مباحثه‌ منظم‌ ودقيق‌ دروس‌فرا گرفته‌ مي‌داند و طلاب‌ امروز را نيز به‌ آن‌ سفارش‌ مي‌كند.

اساتید:

آيت‌ الله‌ العظمي‌ فاضل‌ لنكراني‌ در سالهاي‌ تحصيل‌ خود از استادان‌بسياري‌ بهره‌ برد. مقداري‌ از رسائل‌ و مكاسب‌ را نزد پدر خود و ديگر بخشهاي‌ آن‌را نزد آيت‌ الله‌ سلطاني‌، آيت‌ الله‌ شيخ‌ عبدالجواد جبل‌ عاملي‌ و آيت‌ الله‌شيخ‌ مرتضي‌ حائري‌ خواند. كفايه‌ را نيز نزد مرحوم‌ آقاي‌ شيخ‌ عبدالجواد جبل‌عاملي‌ فرا گرفت‌. اينان‌ بخشي‌ از استادان‌ او هستند كه‌ دورة‌ سطح‌ را نزد آنان‌آموخته‌ است‌.
با اتمام‌ دورة‌ سطح‌، به‌ درس‌ خارج‌ فقه‌ آيت‌ الله‌ العظمي‌بروجردي‌ رفت‌ و حدود 11 سال‌ در درس‌ خارج‌ ايشان‌ شركت‌ مي‌جست‌ كه‌ رحلت‌ آيت‌الله‌ بروجردي‌، سد راه‌ ادامة‌ اين‌ حضور شد. با آغاز درس‌ خارج‌ اصول‌ امام‌خميني‌(ره‌) در درس‌ ايشان‌ نيز شركت‌ كرد و 9 سال‌ از محضر ايشان‌ بهره‌ برد.
در طي‌ اين‌ سالها در درس‌ خارج‌ فقه‌ امام‌(ره‌) نيز حاضر بود وتقريرات‌ آن‌ را ـ همچون‌ درس‌ مرحوم‌ بروجردي‌ ـ مي‌نگاشت‌.
او ويژگي‌ درس‌ امام‌(ره‌) را تفهيم‌ دقيق‌ و اعجاب‌انگيز مطالب‌ و دربخش‌ علم‌ اصول‌، ريشه‌اي‌ مطرح‌ كردن‌ مباحث‌ مي‌داند. غالب‌ مدرسان‌ اصول‌، درآن‌ روزگار، آراء مطرح‌ شدة‌ استادان‌ پيش‌ از خود را اصل‌ مسلمي‌ در مسأله‌ تلقي‌مي‌كردند و سپس‌ به‌ بحث‌ دربارة‌ آن‌ مي‌پرداختند؛ اما امام‌(ره‌) مطلب‌ را ازريشه‌ مطرح‌ مي‌كرد و هيچ‌ ديدگاهي‌ را در آن‌ مسلم‌ نمي‌دانست‌. وي‌ در بخش‌ حكمت‌نيز سالها در درس‌ مرحوم‌ علامه‌ طباطبايي‌(ره‌) شركت‌ مي‌كرد.
آيت‌ الله‌ فاضل‌ در سالهاي‌ تحصيل‌ و تدريس‌ خود، با طلاب‌ فاضل‌فراواني‌ رابطه‌ دوستي‌ داشت‌؛ از جمله‌ آنها؛ مرحوم‌ شهيد آيت‌ الله‌ مصطفي‌خميني‌ فرزند برومند امام‌ خميني‌(ره‌) بود كه‌ درسهاي‌ فراواني‌ را با او به‌مباحثه‌ پرداخته‌ بود.

تدریس:

سال ها در حوزه علمیه قم دروس سطح را برای گروه بسیاری از طلاب تدریسفرمودند و بیش از 35 سال به تدریس خارج فقه و اصول پرداختند.

برجستگی درس ایشان در حدی بود كه بیش از هفتصدتن از افراد فاضل حوزهعلمیه در درس ایشان حاضر می شدند و سالیان متمادی است كه درس خارج فقه و اصول ونهج البلاغه ایشان از صدای جمهوری اسلامی پخش می شود و افراد بسیاری در سراسر كشورو خارج كشور از آن بهره می برند.

از بركات این خرمن پرفیض علم و معنویت وجود فضلا و مجتهدان برجستهایست كه تعدادی از آنها از مدرسین سطوح عالی و دروس خارج حوزه های علمیه هستند.

فعاليتهاي‌ علمي‌ و فرهنگي‌:

خدمات‌ آيت‌ الله‌ فاضل‌ لنكراني‌ در ابعاد علمي‌ و فرهنگي‌ بسيار است‌.او پس‌ از گذشت‌ مدتي‌ از رحلت‌ آيت‌ الله‌ العظمي‌ مرعشي‌ نجفي‌، امامت‌ جماعت‌حرم‌ مطهر حضرت‌ معصومه‌(س‌) را بر عهده‌ گرفت‌. تأسيس‌ مدرسه‌ علميه‌ از ديگرفعاليتهاي‌ ايشان‌ در اين‌ عرصه‌ است‌. آيت‌ الله‌ فاضل‌ به‌ امر احيايهيئتهاي‌ مذهبي‌ و عزاداري‌ براي‌ سيد و سالار شهيدان‌، اهتمام‌ ويژه‌اي‌دارد و خود، از كساني‌ است‌ كه‌ سالها مجالس‌ روضه‌ و ندبه‌ بر پاي‌ نموده‌ است‌كه‌ هم‌ اكنون‌ نيز ادامه‌ دارد. وي‌ در احياي‌ ايام‌ فاطميه‌ و تشويق‌ مردم‌ براي‌برگزاري‌ مراسم‌ عزاي‌ صديقه‌ طاهره‌ فاطمه‌ زهرا(س‌) تلاش‌ فراوان‌ به‌ انجام‌رساند.
آيت‌ الله‌ فاضل‌ از آغازين‌ سالهاي‌ تحصيل‌، به‌ تدريس‌ نيز اشتغال‌داشت‌. نخستين‌ كتابي‌ كه‌ ايشان‌ به‌ تدريس‌ پرداختند حاشيه‌ ملا عبدالله‌ و پس‌از آن‌، معالم‌ بود. پس‌ از آن‌ نيز به‌ تدريس‌ شرح‌ لعمه‌ پرداخت‌. مكاسب‌ را پنج‌دوره‌ و كفايه‌ را شش‌ دوره‌ تدريس‌ نمود و در اين‌ كلاسها حدود 600 نفر شركت‌ مي‌جستند.دورة‌ آخر تدريس‌ كفاية‌ ايشان‌ با شروع‌ تدريس‌ خارج‌ فقه‌ و اصول‌ همراه‌ بود كه‌سالهاي‌ متمادي‌ ادامه‌ داشته‌ است‌ و هم‌ اكنون‌ نيز ادامه‌ دارد.
در طي‌ اين‌ سالها استاد فاضل‌ لنكراني‌، از آموختن‌ روش‌ تهذيب‌ نفس‌و سفارشهاي‌ اخلاقي‌ به‌ طلاب‌ نيز دريغ‌ نمي‌ورزيد و آنچه‌ خود از استاداني‌ چون‌امام‌ خميني‌(ره‌)، آيت‌ الله‌ بروجردي‌(ره‌) و علامه‌ طباطبايي‌(ره‌) آموخته‌بود، سينه‌ به‌ سينه‌ به‌ نسل‌ جديد حوزه‌هاي‌ علميه‌ منتقل‌ مي‌كرد.
آيت‌ الله‌ فاضل‌، در طول‌ عمر با بركت‌ خود، كتب‌ فراواني‌ نگاشته‌ وبه‌ حوزه‌ علم‌ و تقوا تقديم‌ داشته‌ است‌. شگفت‌ اينكه‌ برخي‌ از آنها را ـ مانندنهاية‌ التقرير ـ در دورة‌ جواني‌ نوشته‌ است‌. برخي‌ از تأليفات‌ او به‌ شرح‌ زيراست‌:
1.
نهاية‌ التقرير (3 جلد)؛ 2. تفصيل‌ الشريعه‌ في‌ شرح‌ كتاب‌ تحريرالوسيله‌ (حدود 26 جلد)؛ 3. تبيان‌ الاصول‌ (جلد اول‌ تقرير بحث‌ ايشان‌)؛ 4.الاحكام‌ الواضحه‌؛ 5. رساله‌ توضيح‌ المسائل‌؛ 6. الحواشي‌ علي‌ العروة‌ الوثقي‌؛7. حاشيه‌ بر كتاب‌ «طهارة‌» مصباح‌ الفقيه‌؛ 8. مناسك‌ حج‌؛ 9. مدخل‌ التفسير؛10. چهره‌هاي‌ درخشان‌ در آية‌ تطهير؛ 11. ائمه‌ اطهار يا پاسداران‌ وحي‌ در قرآن‌كريم‌؛ 12. تقيه‌ مداراتي‌؛ 13. آيين‌ كشور داري‌ از ديدگاه‌ امام‌ علي‌(ع‌)؛ 14.تفسير سورة‌ حمد؛ 15. تقريرات‌ الاصول‌ والفقه‌ لمباحث‌ آيت‌ الله‌ العظمي‌ الامام‌الخميني‌(ره‌)؛ 16. كتاب‌ القضاء؛ 17. الحاشيه‌ علي‌ كتاب‌ طهارة‌ الشرايع‌؛ 18.شرح‌ فروع‌ الاجتهاد و التقليد من‌ الكتاب‌ العروة‌ الوثقي‌؛ 19. رسالة‌ في‌ حكم‌الصلوة‌ في‌ اللباس‌ مشكوك‌؛ 20. عصمت‌ انبياء؛ 21. القواعد الفقهيه‌؛ 22. موضوع‌علم‌ الاصول‌؛ 23. القول‌ في‌ الشهرة‌ الفتوائيه‌؛ 24. رساله‌ في‌ قاعدتي‌ الفراغ‌و التجاوز و اصالة‌ الصحّة‌ (تقرير بحث‌ الامام‌ الخميني‌ره‌)؛ 25. رسالة‌ في‌الخلل‌ الواقع‌ في‌ العمرة‌ و الحج‌ (تقرير بحث‌ آية‌الله‌ العظمي‌ بروجردي‌ (ره‌))؛26. ايضاح‌ الكفاية‌ (تقرير بحثهاي‌ ايشان‌ در رابطه‌ با كفاية‌)

فعاليتهاي‌ سياسي‌:

اشتغال‌ و تلاش‌ فراوان‌ در زمينه‌هاي‌ علمي‌ و فرهنگي‌، هيچ‌ گاه‌آيت‌ الله‌ فاضل‌ را از تلاشهاي‌ سياسي‌ در پيش‌ و پس‌ از انقلاب‌، جدا نساخت‌. اواز كساني‌ بود كه‌ در آغازين‌ روزهاي‌ فعاليت‌ جامعه‌ مدرسين‌ در دورة‌ حكومت‌طاغوت‌، به‌ آن‌ پيوست‌ و در جلسات‌ آن‌ شركت‌ مي‌كرد و امضاي‌ او در زير بسياري‌از اعلاميه‌ها، از جمله‌ اعلام‌ مرجعيت‌ امام‌ خميني‌(ره‌) و نيز خلع‌ يد شاه‌ ازقدرت‌، به‌ چشم‌ مي‌خورد. فعاليتهاي‌ او در جامعه‌ مدرسين‌ و ديگر تلاشهاي‌ سياسي‌او، باعث‌ شد كه‌ بارها مورد بازداشت‌ و شكنجه‌ قرار گيرد و تبعيد يا زنداني‌ شود.
او حدود 4 ماه‌ به‌ منطقه‌ بسيار گرم‌ و آزار دهندة‌ بندر لنگه‌ تبعيدشد؛ اين‌ چهار ماه‌ به‌ گفته‌ خود او، قدر 40 سال‌ رنج‌ و مرارت‌ را به‌ همراه‌داشت‌. پس‌ از آن‌ نيز حدود 2 سال‌ و نيم‌ به‌ يزد تبعيد شد كه‌ در آنجا نيز دست‌از مبارزه‌ بر نداشت‌ و ضمن‌ تحصيل‌ و تحقيقات‌ علمي‌، با آيت‌ الله‌ صدوقي‌،جلسات‌ مخفيانه‌اي‌ ترتيب‌ داد كه‌ طي‌ آن‌، به‌ تشويق‌ افراد براي‌ مبارزه‌ واحياي‌ نام‌ امام‌ خميني‌(ره‌) در آن‌ ديار مي‌پرداخت‌.
پس‌ از پيروزي‌ انقلاب‌ اسلامي‌ نيز، فعاليتهاي‌ سياسي‌ آيت‌ الله‌فاضل‌ ادامه‌ داشت‌. ايشان‌ در هر جا كه‌ لازم‌ بود، با حمايت‌ از مواضع‌ امام‌خميني‌(ره‌) و رهبر معظم‌ انقلاب‌، حضرت‌ آيت‌ الله‌ خامنه‌اي‌، توطئه‌هاي‌ دشمن‌را افشا و مردم‌ را به‌ حمايت‌ و اطاعت‌ رهبري‌ و حفظ‌ ارزشهاي‌ نظام‌ دعوت‌ مي‌كرد.او بارها در جبهه‌هاي‌ نبرد حق‌ عليه‌ باطل‌ حضور يافت‌ و باعث‌ دلگرمي‌ رزمندگان‌اسلام‌ شد.
از جمله‌ مسؤوليتهاي‌ او پس‌ از انقلاب‌ به‌ نمايندگي‌ در دورة‌ اول‌مجلس‌ خبرگان‌ از استان‌ مركزي‌ مي‌توان‌ اشاره‌ كرد. استاد فاضل‌ لنكراني‌ پس‌ ازرحلت‌ آيت‌ الله‌ العظمي‌ اراكي‌، با اعلام‌ جامعه‌ مدرسين‌ حوزه‌ علميه‌ قم‌ به‌عنوان‌ نخستين‌ نفر و با اكثريت‌ آراء، از مراجع‌ تقليد شناخته‌ شد.

تالیفات:

ایشان در كنار تدریس و تربیت طلاب علوم دینی كتاب های بسیاری از خودبه یادگار گذاشته اند كه به برخی از آثار ارزشمند ایشان اشاره می شود :

كتاب « تفصیل الشریعه » (عربی ) كه شرحی است بر كتاب « تحریرالوسیلهامام خمینی » و تاكنون 30 مجلد از آن به شرح ذیل به چاپ رسیده است .

1
ـ الاجتهاد و التقلید(عربی )
2
ـ الصوم و الزكاه (عربی )
3
ـ الخمس و الانفال (عربی )
4
ـ الزكاه (عربی )
5
ـ المكاسب المحرمه (عربی )
6
ـ الاجاره
7
ـ المضاربه و الشركه و المزارعه و المسافاه و الدین و الرهن و الحجر والضمان و الحواله و الكفاله و الوكاله و الاقرار و الهبه (عربی )
8
ـ الوقف و الصدقه والوصیه والایمان والنذور و العهد(عربی )
9
ـ الكفارات و الصید و الذباحه (عربی )
10
ـ النكاح (عربی )
11
ـ الطلاق و المواریث (عربی )
12
ـ القضا و الشهادات (عربی )
13
ـ القصاص (عربی )
14
ـ الحدود(عربی )
15
ـ 20 ـ الحج (عربی )5 جلد
21
ـ 24 ـ اللهاره (عربی ) 4 جلد
25
ـ الصلاه (عربی )
26
ـ الدیات (عربی )
27
ـ الغصب واحیا الموات (عربی )
28
ـ النجاسات واحكامها(عربی )
29
ـ المیاه (عربی )
30
ـ احكام التخلی والوضو(عربی )

دیگر تالیفات :
31
ـ حاشیه بر كتاب « العروه الوثقی » (عربی )
32
ـ 34 ـ نهایه التقریر تقریرات درسی آیه الله بروجردی در بحث نماز (در3 جلد عربی )
35
ـ حاشیه بر كتاب الطهاره مصباح الفقیه محقق همدانی (عربی )
36
ـ شرح فروع « الاجتهاد و التقلید » از كتاب العروه الوثقی (عربی )
37
ـ المسائل المستحدثه (عربی )
38
ـ رساله ای در حكم نماز در لباس مشكوك (عربی )
39
ـ رساله ای در خلل (عربی )
40
ـ الاحكام الواضحه (فتاوای عربی )
41
ـ احكام الحج حاشیه بر كتاب حج و تحریرالوسیله (عربی )
42
ـ القواعدالفقهیه (عربی )
43
ـ 44 ـ معتمدالاصول ـ تقریرات درسی امام خمینی ـ در دو جلد
44
ـ 48 ـ تبیان الاصول ـ تقریرات درسی معظم له ـ در چهار جلد (عربی ) كهیك جلد آن به چاپ رسیده است .
49
ـ رساله ای در قاعده فراغ و تجاوز (عربی )
50
ـ 66 ـ تقریرات درس خارج اصول ایشان در 16 جلد (فارسی ) به نام سیریكامل در اصول فقه
67
ـ رساله توضیح المسائل (فارسی )
68
ـ مناسك حج (فارسی )
69
ـ مدخل التفسیر در علوم قرآن (عربی )
70
ـ تفسیر سوره حمد (عربی )
71
ـ تقیه مداراتی (فارسی )
72
ـ آیین كشورداری از دیدگاه امام علی (ع )
73
ـ عصمت انبیا
74
ـ مجمع الفهارس ـ مجموعه فهرست های بحارالانوار الغدیر و المیزان
75
ـ اهل البیت (ع ) یا چهره های درخشان در آیه تطهیر
76
ـ ائمه اطهار(ع ) یا پاسداران وحی در قرآن كریم (این دو كتاب را بههمراهی مرحوم آیت الله اشراقی نگاشته اند . )
77
ـ مناسك الحج
78
ـ استفتاات حول الحج
79
ـ استفتاات حج
80
ـ جامع المسائل (مجموعه ای از استفتاات ) در دو جلد
81
ـ الدوله الاسلامیه (عربی )
82
ـ حماه الوحی (عربی )
83
ـ ثلاث الرسائل (عربی )
84
ـ پنج پیام
85
ـ خمس نداات (عربی )

استعداد فراوان آیت الله العظمی فاضل لنكرانی سبب شد تا در سن 25سالگی به درجه والای اجتهاد رسید.
از زمانی كه حضرت امام خمینی مبارزات سیاسی خود را علیه ظلم و فسادحكومت طاغوتی پهلوی آغاز كرد آیت الله العظمی فاضل لنكرانی یكی از یاران و همراهانامام خمینی بود و قدم به قدم در صف مجاهدان و حامیان انقلاب اسلامی فعالیت داشت.
مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنكرانی در كنار تدریس و تربیت طلاب علومدینی كتاب های بسیاری از خود به یادگار گذاشت كه « تفصیل الشریعه » كه شرحی است بركتاب « تحریرالوسیله امام خمینی » و تاكنون 30 مجلد از آن چاپ شده است از آن جملهمی باشد.

حضرت آية‌الله العظمي ‌فاضل‌، روز شنبه 26 خرداد ماه 1386 در سن 76سالگي دعوت حق را لبيك گفت.
خداوند او را با اولياء الله‌ محشور كند انشاء الله

وصیت نامه:

بسم الله الرحمن الرحیم آخرین وصیت اول ماه رمضان المبارک ۱۴۲۷ (مطابقسوم مهرماه ۱۳۸۵ )
کتابه‌ای اینجانب در شرح «تحریرالوسیله» حضرت امام خمینی (قدس سره) بهنام «تفصیل الشریعه» قسمت مهم آن را که چاپ شده و شاید تابحال در حدود سی جلد باشدطبق مصلحت عمل شود البته به راحتی در دسترس فضلایی که بالفعل از آنها استفاده می‌کنندقرار داده شود و قسمت دیگر را چاپ نموده و به همین کیفیت عمل نمایید.
کتاب‌های چاپی اینجانب که قسمتی در منزل مسکونی باجک وجود دارد وقسمتی در اطاق بزرگ حسینیه مرحوم والد و قسمتی در جائی که اینجانب معمولا روزها درآنجا می‌نشینم در درجه اول میل دارم که همه آنها را در یکجا جمع نموده و موردمراجعه مراجعین قرار گیرد البته برخی از آنها را که بنده زاده محمدجواد برایکتابخانه شخصی خود نیاز دارد می‌تواند برای آنجا بردارد و در درجه دوم هر جا کهصلاح باشد.
حسینیه که به عنوان دفتر اینجانب معروف است وقف شرعی برای مرحوم آیت‌اللهوالد (قدس سره) می‌باشد
میل دارم روضه جمعه و دهه اول محرم و ایام فاطمیه در آنجا برگزار شود وچنانچه به علتی مانند سیل و زلزله و واقع شدن در مسیر خیابان و امثال آنها امکاننداشته باشد در محل دیگری برگزار نمایید.
اموالی را که از این حقیر باقی می‌ماند یا در شهریه طلاب حوزه علمیهقم صرف شود و یا در اداره مؤسسه مرکز فقهی ائمه اطهار علیهم السلام و تشخیص آنبعهده وصی اینجانب می‌باشد البته در شهریه لازم نیست تمام و بنحو کمال داده شودبلکه بمقدار مصلحت.
میل دارم که در لندن که دروازه دنیا و خانه دوم همه کشورها است مؤسسه‌ایبرای ترویج مکتب اهل بیت علیهم السلام و نشر معارف شیعه اثنی عشریه تاسیس گردد.لازم است تذکر دهم که محمدجواد و احمدآقا که سالیان درازی است دفتر اینجانب را بهصورت آبرومند اداره می‌کنند و اجرتی دریافت نمی نمایند مورد تشکر اینجانب هستندچون کار آنها بالمآل مربوط به آقا امام زمان ـ عجل الله تعالی فرجه الشریف ـ می‌باشد.خانه مسکونی فعلی در محله باجک کوچه ۸ متری رضوی ملک خانواده محترم حاجیه خانملاجوردی می‌باشد خانه و لوازم و امکاناتی که در آنجا وجود دارد از قبیل فرش و ظرفو کولر و امثال آن به ایشان داده شود. وصی حقیر در جمیع موارد فوق بنده زادهمحمدجواد می‌باشد و ناظر احمدآقا. چنانچه فرزندان من بخواهند رضایت مرا در آن عالماز دست ندهند از هرگونه اختلاف بپرهیزند بالخصوص در امور مالی دنیوی بی ارزش کهموجب از بین رفتن آبروی اینجانب و آبروی خودشان در میان مردم و جامعه می‌باشد وضمنا معلوم باشد تمام اموالی که باینجانب ارتباط دارد هیچ کدام مال شخصی اینجانبنیست بلکه مربوط به سهمین می‌باشد و هیچ کدام از ورثه در این اموال حقی ندارند.
محمد فاضل لنکرانی