در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۶       ساعت ۱۹:۴۵


شورای واحد آموزشی(شورای مركز)

این شورا در راستای تنظیم دستور العمل های آموزشی و پیگیری امور آموزشی مرکز در مهر ماه سال 1393 آغاز به کار نمود.

شورای واحد، از اعضای زیر تشكیل می‌شود:

1. رئیس حسین حبیبی تبار

2. معاون آموزش اسدالله رئیسی

3. معاون اجرایی اسدالله رئیسی

 4 . معاون پژوهش علیرضا بهرامی

5 . معاون تهذیب علیرضا بهرامی

6. مدیرگروه‌های آموزشی مطالعات تطبیقی (تربیت محقق مذاهب اسلامی)حجت الاسلام والمسلمین نجم الدین طبسی

7. مدیرگروه‌های آموزشی مطالعات تطبیقی (تربیت محقق مذاهب اسلامی) حجت الاسلام والمسلمین

8. حجت الاسلام والمسلمین قیومی عضو هیئت علمی،

9.حجت اسلام والمسلمین پاکدل عضو هیئت علمی

10. حجت اسلام والمسلمین نجارزادگان عضو هیئت علمی

اعضای حقیقی شورا، با حكم رئیس به مدت دو سال به عضویت شورا، منصوب می‌شوند.

ریاست شورا، بر عهده رئیس واحد آموزشی است و نائب‌رئیس آن، نیز معاون آموزش می باشند.

در حال حاضر اعضای این شورا مشغول اصلاح کلیات و سرفصل های رشته مطالعات تطبیقی (تربیت محقق مذاهب اسلامی)که چندین دوره اجرا شده، جهت اخذ مجوز برای رسمی شدن رشته از شورای عالی می باشند.

 وظایف و اختیارات شورا، عبارت است از:

بررسی و تأیید سیاست‌ها، اهداف و خط‌مشی‌های واحد آموزشی و پیشنهاد آن به هیئت امناء
پیشنهاد هر نوع توسعه یا انحلال مقاطع و دوره‌های آموزشی، تصویب و اجرای رشته‌یا گرایش‌های تحصیلی، به هیئت امناء
تصویب برنامه‌های پیشنهادی آموزشی و پژوهشی غیر رسمی و كوتاه‌مدت
پیشنهاد ظرفیت پذیرش به هیئت امناء
ارزیابی كیفیت آموزش در واحد آموزشی
بررسی و تأیید دعوت استادان غیر حوزوی در رشته و گرایش‌های مورد نیاز
 بررسی و تأیید صلاحیت متقاضیان عضویت در هیئت علمی واحد آموزشی، پیشنهادی گروه آموزشی مربوطه
 بررسی و تأیید آیین‌نامه‌های تربیتی، خدماتی، رفاهی و فعالیتهای فرهنگی، ورزشی و فوق برنامه و پیشنهاد آن به هیئت امناء
بررسی و تصویب بورس‌ها و فرصتهای مطالعاتی
بررسی مسائلی كه توسط رئیس واحد آموزشی، در دستور كار شورا قرار می‌گیرد.
تدوین و تصویب آیین‌نامه داخلی شورا
بررسی و تأیید ساختار پیشنهادی رئیس و ارجاع به هیئت امناء، جهت تصویب نهایی
تصویب اولویتهای پژوهشی