در تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۹۶       ساعت ۱۹:۳۶


اعضای هیئت امناء

1. استاد معظم آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی(دامت برکاته)

2. نماینده مدیریت حوزه استاد معظم آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری

3. یك نفر از فضلای حوزوی متناسب با رشته و گرایش‌های واحد آموزشی (حداقل دارای پنج سال درس خارج) حجت الاسلام والمسلمین اسدالله رئیسی

 4. چند نفر از مدرسین سطوح عالی متناسب با رشته‌های واحد آموزشی، حداقل دارای پنج سال كرسی تدریس در سطوح عالی الف:استاد معظم علامه نجم الدین طبسی ب:حجت الاسلام والمسلمین جواد مروی ج: حجت الاسلام والمسلمین محمد امین پور امینی د: حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر طبسی

5. رئیس واحد آموزشی  حضرت حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسین حبیبی تبار

 

وظایف و اختیارات هیئت امناء، عبارت است از:

1. تصویب اهداف، سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی واحد آموزشی

2. نظارت بر فعالیتهای فرهنگی، آموزشی و پژوهشی واحد آموزشی

3. بررسی و تصویب ساختار سازمانی واحد آموزشی و پیشنهاد به مدیریت حوزه

4. بررسی و تصویب بودجه جاری، عمرانی و تحقیقاتی واحد آموزشی و پیشنهاد طرحهای توسعه به مدیریت حوزه

5. پیشنهاد هر نوع توسعه یا انحلال دوره‌های آموزشی و تصویب یا اجرای رشته‌ها یا گرایش‌های تحصیلی واحد آموزشی، به مدیریت حوزه

6. پیشنهاد نصب و عزل و پذیرش استعفای رئیس واحد آموزشی، به مدیریت حوزه جهت تأیید و صدور حكم

7. تأیید معاونان واحد آموزشی

8. بررسی و تصویب توسعه یا انحلال واحد آموزشی و پیشنهاد آن به مدیریت حوزه

9. نظارت بر رعایت مقررات استخدامی و تعرفه حقوق و دست‌مزد و مزایا در واحد آموزشی

10. نظارت بر رعایت ضوابط مصوب پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه، حق‌التألیف و نظایر آن

11. نظارت بر رعایت آیین‌نامه‌های اداری و مالی و معاملاتی مصوب

12. پیشنهاد ظرفیت پذیرش طلاب به مدیریت حوزه، جهت تصویب

13. بررسی و تصویب آیین‌نامه‌های داخلی هیئت امناء و واحد آموزشی

14. جلب كمكهای مالی و امكانات، از اشخاص حقیقی و حقوقی

15. تصویب اخذ قرض‌الحسنه و تسهیلات بانكی