چهل و یکمین نشست علمی در نقد مدعیان دروغین مهدویت

چهل و یکمین نشست علمی در نقد مدعیان دروغین مهدویت

سی و نهمین نشست علمی با نگرش نو به شبهات توسل

سی و نهمین نشست علمی با نگرش نو به شبهات توسل

مراسم رونمايي 75عنوان کتاب مرکز تخصصي ائمه اطهار(ع) و تجليل از ممتازين علمي مرکز فقهي ائمه اطهار(ع)

مراسم رونمايي 75عنوان کتاب مرکز تخصصي ائمه اطهار(ع) و تجليل از ممتازين علمي مرکز فقهي ائمه اطهار(ع)

سی و هفتمین نشست علمی با موضوع شیعه ستیزی در شبکه های ماهواره ای

سی و هفتمین نشست علمی با موضوع شیعه ستیزی در شبکه های ماهواره ای

پیش نشست تخصصی همایش دکترین مهدویت برگزار شد

پیش نشست تخصصی همایش دکترین مهدویت برگزار شد

سی و پنجمین نشست علمی با موضوع جاهلیت و هجرت از دیدگاه اسلام و سلفیه

سی و پنجمین نشست علمی با موضوع جاهلیت و هجرت از دیدگاه اسلام و سلفیه

سی و چهارمین نشست علمی با موضوع ضرورت پاسخ به شبهات سلیفه و مناظره در دنیای امروزی

سی و چهارمین نشست علمی با موضوع ضرورت پاسخ به شبهات سلیفه و مناظره در دنیای امروزی

سی و سومین نشست علمی با موضوع شیعه ستیزی در شبکه های ماهواره ای

سی و سومین نشست علمی با موضوع شیعه ستیزی در شبکه های ماهواره ای