سلسه نشست های علمی

سلسه نشست های علمی

ششمین نشست علمی مدعیان دروغین مهدویت (احمد الحسن)

ششمین نشست علمی مدعیان دروغین مهدویت (احمد الحسن)

پنجمین نشست مدعیان دورغین مهدویت

پنجمین نشست مدعیان دورغین مهدویت

چهل و یکمین نشست علمی در نقد مدعیان دروغین مهدویت

چهل و یکمین نشست علمی در نقد مدعیان دروغین مهدویت

سی و نهمین نشست علمی با نگرش نو به شبهات توسل

سی و نهمین نشست علمی با نگرش نو به شبهات توسل

مراسم رونمايي 75عنوان کتاب مرکز تخصصي ائمه اطهار(ع) و تجليل از ممتازين علمي مرکز فقهي ائمه اطهار(ع)

مراسم رونمايي 75عنوان کتاب مرکز تخصصي ائمه اطهار(ع) و تجليل از ممتازين علمي مرکز فقهي ائمه اطهار(ع)

سی و هفتمین نشست علمی با موضوع شیعه ستیزی در شبکه های ماهواره ای

سی و هفتمین نشست علمی با موضوع شیعه ستیزی در شبکه های ماهواره ای

پیش نشست تخصصی همایش دکترین مهدویت برگزار شد

پیش نشست تخصصی همایش دکترین مهدویت برگزار شد