سی و چهارمین نشست علمی با موضوع ضرورت پاسخ به شبهات سلیفه و مناظره در دنیای امروزی

سی و چهارمین نشست علمی با موضوع ضرورت پاسخ به شبهات سلیفه و مناظره در دنیای امروزی

سی و سومین نشست علمی با موضوع شیعه ستیزی در شبکه های ماهواره ای

سی و سومین نشست علمی با موضوع شیعه ستیزی در شبکه های ماهواره ای

برگزاري نشست علمي با عنوان آسيب شناسي روش تفسير سلفي در معناشناسي آيات توحيدي قرآن در مرکز تخصصي ائمه اطهار(ع

برگزاري نشست علمي با عنوان آسيب شناسي روش تفسير سلفي در معناشناسي آيات توحيدي قرآن در مرکز تخصصي ائمه اطهار(ع

سی و دومین نشست، علمی، باموضوع آسیب شناسی روش تفسیر سفلی

سی و دومین نشست، علمی، باموضوع آسیب شناسی روش تفسیر سفلی

فراخوان مقاله جهت درج در فصلنامه

فراخوان مقاله جهت درج در فصلنامه

بیست و هفتمین نشست علمی

بیست و هفتمین نشست علمی

بیست و پنجمین نشست علمی

بیست و پنجمین نشست علمی

نشست علمی «تأثیر اندیشه سلفیه در تحولات جهان اسلام»

نشست علمی «تأثیر اندیشه سلفیه در تحولات جهان اسلام»