دیدار مدیر و معاون مرکز تخصیصی ائمه اطهار با مبلغین ماه مبارک رمضان

دیدار مدیر و معاون مرکز تخصیصی ائمه اطهار با مبلغین ماه مبارک رمضان

دیدار و گفتگو، دکتر نجار زادگان با مدیر و معاون مرکز تخصصی أئمه اطهار (ع)

دیدار و گفتگو، دکتر نجار زادگان با مدیر و معاون مرکز تخصصی أئمه اطهار (ع)

دیدار و گفتگو، مدیر حوزه علمیه بیت المهدی شیراز با مدیر و معاون مرکز تخصصی أئمه اطهار (ع)

دیدار و گفتگو، مدیر حوزه علمیه بیت المهدی شیراز با مدیر و معاون مرکز تخصصی أئمه اطهار (ع)

دیدار و گفتگو ریئس بنیاد الغدیر استان فارس با مدیر و معاون مرکز تخصصی أئمه اطهار (ع) .

دیدار و گفتگو ریئس بنیاد الغدیر استان فارس با مدیر و معاون مرکز تخصصی أئمه اطهار (ع) .

دیدار مدیر مرکز تخصصی أئمه اطهار با مدیر دار الاعلام

دیدار مدیر مرکز تخصصی أئمه اطهار با مدیر دار الاعلام

دیدار مدیر و معاون مرکز تخصصی ائمه اطهار با مدیر پژوهشگاه حج و زیارت

دیدار مدیر و معاون مرکز تخصصی ائمه اطهار با مدیر پژوهشگاه حج و زیارت

نشست مراکز تخصصی عضو کار گروه پژوهش با مدیر و معاونین ائمه اطهار

نشست مراکز تخصصی عضو کار گروه پژوهش با مدیر و معاونین ائمه اطهار

نشست مشترک معاون امور بین الملل حوزه های علمیه با مدیر مرکز تخصصی ائمه اطهار

نشست مشترک معاون امور بین الملل حوزه های علمیه با مدیر مرکز تخصصی ائمه اطهار