پیام تسلیت در پی ارتحال آیت‌الله هاشمی شاهرودی

پیام تسلیت در پی ارتحال آیت‌الله هاشمی شاهرودی

حجت الاسلام اسدالله رئیسی معاون مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) با خبررگزاری رسا در باره فعالیت

حجت الاسلام اسدالله رئیسی معاون مرکز تخصصی ائمه اطهار(ع) با خبررگزاری رسا در باره فعالیت

اعزام اساتید، پژوهشگران و دانش پژوهان مرکز تخصیصی جهت تبلغ در ده آخر صفر .

اعزام اساتید، پژوهشگران و دانش پژوهان مرکز تخصیصی جهت تبلغ در ده آخر صفر .

دیدار مدیر و معاون مرکز تخصیصی ائمه اطهار با مبلغین ماه مبارک رمضان

دیدار مدیر و معاون مرکز تخصیصی ائمه اطهار با مبلغین ماه مبارک رمضان

دیدار و گفتگو، دکتر نجار زادگان با مدیر و معاون مرکز تخصصی أئمه اطهار (ع)

دیدار و گفتگو، دکتر نجار زادگان با مدیر و معاون مرکز تخصصی أئمه اطهار (ع)

دیدار و گفتگو، مدیر حوزه علمیه بیت المهدی شیراز با مدیر و معاون مرکز تخصصی أئمه اطهار (ع)

دیدار و گفتگو، مدیر حوزه علمیه بیت المهدی شیراز با مدیر و معاون مرکز تخصصی أئمه اطهار (ع)

دیدار و گفتگو ریئس بنیاد الغدیر استان فارس با مدیر و معاون مرکز تخصصی أئمه اطهار (ع) .

دیدار و گفتگو ریئس بنیاد الغدیر استان فارس با مدیر و معاون مرکز تخصصی أئمه اطهار (ع) .

دیدار مدیر مرکز تخصصی أئمه اطهار با مدیر دار الاعلام

دیدار مدیر مرکز تخصصی أئمه اطهار با مدیر دار الاعلام