ثبت نام مرکز تخصصی ائمه اطهار در سال تحصیلی 98-1397

ثبت نام مرکز تخصصی ائمه اطهار در سال تحصیلی 98-1397

مصاحبه قبول شدگان سطح سه مرکز

مصاحبه قبول شدگان سطح سه مرکز

پذیرش دانش پژوه برای سطح 3 تخصصی مذاهب اسلامی

پذیرش دانش پژوه برای سطح 3 تخصصی مذاهب اسلامی

برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 96 / 97

برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 96 / 97

آغاز پذیرش طلاب در رشته تخصصی مذاهب اسلامی

آغاز پذیرش طلاب در رشته تخصصی مذاهب اسلامی