برگزاری جلسه افتاحیه سال تحصیلی 98-99 با حضور ریاست، مدیریت، اساتید و دانش پژوهان

برگزاری جلسه افتاحیه سال تحصیلی 98-99 با حضور ریاست، مدیریت، اساتید و دانش پژوهان

ثبت نام مرکز تخصصی ائمه اطهار (ع) در سال تحصیلی 98-1397

ثبت نام مرکز تخصصی ائمه اطهار (ع) در سال تحصیلی 98-1397

مصاحبه قبول شدگان سطح سه مرکز

مصاحبه قبول شدگان سطح سه مرکز

پذیرش دانش پژوه برای سطح 3 تخصصی مذاهب اسلامی

پذیرش دانش پژوه برای سطح 3 تخصصی مذاهب اسلامی

ثبت نام مرکز تخصصی ائمه اطهار (ع) حوزه علمیه قم جهت تکمیل ظرفیت

ثبت نام مرکز تخصصی ائمه اطهار (ع) حوزه علمیه قم جهت تکمیل ظرفیت

برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 96 / 97

برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 96 / 97

آغاز پذیرش طلاب در رشته تخصصی مذاهب اسلامی

آغاز پذیرش طلاب در رشته تخصصی مذاهب اسلامی