برنامه درسی نیمسال اول سال تحصیلی 96 / 97

جدول برنامه درسی نیمسال اول

آغاز پذیرش طلاب در رشته تخصصی مذاهب اسلامی

معرفی مراکز و رشته های تخصصی + راهنمای ثبت نام آزمون متمرکز سال تحصیلی 96-1395