در تاریخ ۰۱ بهمن ۱۳۹۶       ساعت ۱۸:۳۲       ۲۰۰ بازدید


خلاصه خبر :
مرکز تخصصی أئمه اطهار ع در تاریخ 96/11/1 از کسانی که آموزن سطح سه این مرکز را با موفقیت پشت سر گذاشته اند مصاحبه به عمل آورد.
 مرکز تخصصی أئمه اطهار ع در تاریخ 96/11/1 از کسانی که در دهمین دوره سطح سه این مرکز را با موفقیت پشت سر گذاشته اند مصاحبه به عمل آورد.