در تاریخ ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۰       ساعت ۱۷:۲۵       ۲۰۰ بازدید


خلاصه خبر :
نیکوترین نیکو، خُلق نیکو است. الخصال، ص ۲۹