در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۹       ساعت ۱۰:۰۶       ۲۰۰ بازدید


خلاصه خبر :
هر کس به امّت من حدیثی رسانَد که به سبب آن سنّتی بر‌پا شود یا در بدعتی رخنه افتد، بهشت از آنِ او خواهد بود.) میزان الحکمه، ح ۳۳۴۰‍