در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۸       ساعت ۱۶:۵۲       ۲۰۰ بازدید


خلاصه خبر :
مرکز تخصصی ائمه اطهار ششمین نشست علمی خویش را با هدف شناخت و نقد مدعیان دروغین مهدویت(احمد الحسن) در تاریخ 98.11.30 با حضور استاد سید هادی میر صالحی و اساتید و دانش پژوهان این مرکز بر گزار نمود.
مرکز تخصصی ائمه اطهار نهمین نشست علمی خویش را با هدف شناخت و نقد مدعیان دروغین مهدویت(احمد الحسن) در تاریخ 98.11.30 با حضور استاد سید هادی میر صالحی و اساتید و دانش پژوهان این مرکز بر گزار نمود.