در تاریخ ۲۴ آذر ۱۳۹۸       ساعت ۱۲:۵۴       ۲۰۰ بازدید


خلاصه خبر :
مدیر و معاون محترم مرکز تخصصی ائمه اطهار (ع) در تاریخ 98.09.18 با مسئولین مرکز آینده روشن جلسه همفکری و هم افزای پیرامون شانزدهمین نشست مهدویت برگزار کردند.
مدیر و معاون محترم مرکز تخصصی ائمه اطهار (ع) در تاریخ 98.09.18 با مسئولین مرکز آینده روشن جلسه همفکری و هم افزای پیرامون شانزدهمین نشست مهدویت برگزار کردند.