در تاریخ ۱۳ آذر ۱۳۹۸       ساعت ۱۶:۳۴       ۲۰۰ بازدید


خلاصه خبر :
مرکز تخصصی ائمه اطهار ششمین نشست علمی خویش را با هدف شناخت و نقد مدعیان دروغین مهدویت(احمد الحسن) در تاریخ 98.9.6 با حضور استاد سید هادی میر صالحی و اساتید و دانش پژوهان این مرکز بر گزار نمود.
 مرکز تخصصی ائمه اطهار ششمین نشست علمی خویش را با هدف شناخت و نقد مدعیان دروغین مهدویت(احمد الحسن)  در تاریخ 98.9.6 با حضور استاد سید هادی میر صالحی و اساتید و دانش پژوهان این مرکز بر گزار نمود.