در تاریخ ۰۴ آذر ۱۳۹۸       ساعت ۱۵:۱۲       ۲۰۰ بازدید


خلاصه خبر :
مرکز تحصصی ائمه اطهار در تاریخ 98.08.29 با حضور اساتید و دانش پژوهان پنجمین نشست مدعیان دورغین مهدویت را توسطه استاد سید هادی میر صالی بر گزار کرد
مرکز تحصصی ائمه اطهار در تاریخ  98.08.29 با حضور اساتید و دانش پژوهان پنجمین نشست مدعیان دورغین مهدویت را توسطه استاد سید هادی میر صالی بر گزار کرد