در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۸       ساعت ۱۷:۰۳       ۲۰۰ بازدید


خلاصه خبر :
تاریخ 31/6/98 جلسه افتاحیه سال تحصیلی با حضور، ریاست، مدیریت، اساتید و دانش پژوهان برگزار گردید، در این جلسه ابتدا مدیر محترم از فعالیت چند ساله مرکز تخصصی ائمه اطهار گزارش ایرائه نمود سپس ریاست محترم مرکز حضرت آیت الله جواد فاضل لنگرانی سخنانی در باب اهمیت مرکز بیان کردند.

برگزاری جلسه افتاحیه سال 98-99 

در تاریخ 31/6/98 جلسه افتاحیه سال تحصیلی با حضور، ریاست، مدیریت، اساتید و دانش پژوهان برگزار گردید، در این جلسه ابتدا مدیر محترم حجت اسلام و المسلمین جناب آقای حبیب تبار از فعالیت ها و دست آورد های چندین  ساله مرکز تخصصی ائمه اطهار گزارش ایرائه نمود سپس ریاست محترم مرکز حضرت آیت الله جواد فاضل لنگرانی سخنانی در باب اهمیت مرکز بیان ایراد کرد.