در تاریخ ۱۰ دی ۱۳۹۶       ساعت ۱۷:۰۴       ۲۰۰ بازدید


خلاصه خبر :
مدیر مرکز تخصصی أئمه اطهار در تاریخ 96/10/10 با مدیر موسسه دار الاعلام در رابطه با همکاری های علمی مرکز تخصصی ائمه اطهار با موسسه دار الاعلام دیدار و گفتگو کردند.
مدیر مرکز تخصصی أئمه اطهار در تاریخ 96/10/10 با مدیر موسسه دار الاعلام در رابطه با همکاری های علمی مرکز تخصصی ائمه اطهار با موسسه دار الاعلام  دیدار و گفتگو کردند