در تاریخ ۰۲ تیر ۱۳۹۷       ساعت ۱۸:۰۹       ۲۰۰ بازدید


خلاصه خبر :
مدیر و معاون مرکز تخصیصی أئمه اطهار در تاریخ 97/2/22 با مبلغین اعزامی در ماه مبارک رمضان دیدار و گفتگو کرند.
مدیر و معاون مرکز تخصیصی أئمه اطهار در تاریخ 97/2/22 با مبلغین اعزامی در ماه مبارک رمضان دیدار و گفتگو کرند.
این دیدار که در دفتر آیت الله صافی گلپایگانی صورت گرفت مدیر مرکز تخصیصی مطالب بسیار ارزنده در باره ماه مبارک رمضان و وظیفه مبلغین ایراد فرمودند.