در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶       ساعت ۱۳:۱۹       ۲۰۰ بازدید


خلاصه خبر :
ریئس بنیاد الغدیر استان فارس جناب حجت الاسلام و المسلمین احمدی در تاریخ 12/24/ 96 با مدیر و معاون، مرکز تخصصی أئمه اطهار (ع) پیرامون تقویت طلاب در زمینه مباحث کلامی و مذاهب اسلامی و همچنین بر گزاری دوره تخصصی مذاهب اسلامی در آن استان، در مرکز تخصصی أئمه اطهار(ع) دیدار و گفتگو کرد.

دیدار و گفتگو ریئس بنیاد الغدیر استان فارس با مدیر و معاون مرکز تخصصی أئمه اطهار (ع) .

ریئس بنیاد الغدیر استان فارس جناب حجت الاسلام و المسلمین احمدی در تاریخ 24/12/ 96 با مدیر و معاون، مرکز تخصصی أئمه اطهار (ع) پیرامون تقویت طلاب در زمینه مباحث کلامی و مذاهب اسلامی و همچنین بر گزاری دوره تخصصی مذاهب اسلامی در آن استان در مرکز تخصصی أئمه اطهار(ع) دیدار و گفتگو کرد.