پیام تسلیت مدیر مرکز تخصصی أئمه اطهار ع

پیام تسلیت مدیر مرکز تخصصی أئمه اطهار ع

وقتی خداوند خیر بنده اش را طلب کند

وقتی خداوند خیر بنده اش را طلب کند

سلسه نشست های علمی

سلسه نشست های علمی

شفاعت حضرت زهرا(س) از محبینش در قیامت

شفاعت حضرت زهرا(س) از محبینش در قیامت

پیام تسلیت حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دامت بركاته) بمناسبت شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی و همراهان مجاهدش

پیام تسلیت حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دامت بركاته) بمناسبت شهادت سردار رشید اسلام حاج قاسم سلیمانی و همراهان مجاهدش

پیام تسلیت مرکز تخصصی ائمه اطهار (ع)به مناسبت شهادت سردار اسلام سپهبد قاسم سلیمانی و هم رزمانش

پیام تسلیت مرکز تخصصی ائمه اطهار (ع)به مناسبت شهادت سردار اسلام سپهبد قاسم سلیمانی و هم رزمانش

جسله همفکری و هم افزایی با مسئولین مرکز آینده روشن

جسله همفکری و هم افزایی با مسئولین مرکز آینده روشن