مصاحبه قبول شدگان سطح سه مرکز

مصاحبه قبول شدگان سطح سه مرکز

سی و چهارمین نشست علمی با موضوع ضرورت پاسخ به شبهات سلیفه و مناظره در دنیای امروزی

سی و چهارمین نشست علمی با موضوع ضرورت پاسخ به شبهات سلیفه و مناظره در دنیای امروزی

پیام تسلیت حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته) به مناسبت ارتحال حجه الاسلام و المسلمین

پیام تسلیت حضرت آیت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته) به مناسبت ارتحال حجه الاسلام و المسلمین

سی و سومین نشست علمی با موضوع شیعه ستیزی در شبکه های ماهواره ای

سی و سومین نشست علمی با موضوع شیعه ستیزی در شبکه های ماهواره ای

اين حقیقت باید در کمیته امداد متجلّی باشد که فقرا ولی نعمت ما هستند

اين حقیقت باید در کمیته امداد متجلّی باشد که فقرا ولی نعمت ما هستند

برگزاري نشست علمي با عنوان آسيب شناسي روش تفسير سلفي در معناشناسي آيات توحيدي قرآن در مرکز تخصصي ائمه اطهار(ع

برگزاري نشست علمي با عنوان آسيب شناسي روش تفسير سلفي در معناشناسي آيات توحيدي قرآن در مرکز تخصصي ائمه اطهار(ع

ر طول بيست سال فعاليت اين مرکزريالي از بودجه دولتي استفاده نکرده ایم

ر طول بيست سال فعاليت اين مرکزريالي از بودجه دولتي استفاده نکرده ایم

دیدار مدیر مرکز تخصصی أئمه اطهار با مدیر دار الاعلام

دیدار مدیر مرکز تخصصی أئمه اطهار با مدیر دار الاعلام