شیعه ستیزی جریان تکفیری؛ زمینه‌ها و اهداف (15)

شیعه ستیزی جریان تکفیری؛ زمینه‌ها و اهداف (15)

نشست علمی(14) جریان‌شناسی گروه‌های سلفی و تکفیری علی بخشی

نشست علمی(14) جریان‌شناسی گروه‌های سلفی و تکفیری علی بخشی

تاثیر اندیشه سلفیه در تحولات جهان اسلام(13)

تاثیر اندیشه سلفیه در تحولات جهان اسلام(13)

منهج شناسی سلفیه

منهج شناسی سلفیه

مبانی کلامی سلفیه (11)

مبانی کلامی سلفیه (11)

سی و هفتمین نشست علمی با موضوع شیعه ستیزی در شبکه های ماهواره ای

سی و هفتمین نشست علمی با موضوع شیعه ستیزی در شبکه های ماهواره ای

حرف زدن با امام زمان عج

حرف زدن با امام زمان عج