کتابشناسی منابع تاریخ - جلسه 5

 در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ۶۹۴ بازدید
چکیده نکات

جلسه پنجم ترم دوم استاد صفری فروشانی گروه 3 و 4 سال 94

عنوان درس: کتابشناسی منابع تاریخ

استاد: صفری فروشانی

جلسه پنجم: 10/12/94

بسم الله الرحمن الرحیم

کتابشناسی منابع تاریخی:

درباره مولف یک کتاب این نکات لازم است:

1 جایگاه علمی نویسنده مثلا کتاب ناسخ التواریخ محمد تقی سپهر آمده فقط مطالب جمع آوری کرده است ، این کتاب ارزش ندارد چون مولف از جایگاه علمی ندارد، لذا بعنوان منبع قابل استفاده نیست.

2 جایگاه تخصصی ، مثلا فردی عالم اصولی است یافیلسوف است آمده کتابی تاریخی هم نوشته است، این فردی چون تخصص در تاریخ ندارد، کتابش قابل اعتماد نمی باشد.

مثلا بعضی از علمای بزرگ در سایر علوم تخصص دارند، محمد مهدی نراقی عالم بزرگ است در آخر عمرش کتابی درباره امام حسین ( ع)  بنام محرق القلوب در این کتاب مطالب نادرست و بدون منبع زیاد آمده است. یا کتاب مرحوم دربندی در کتاب اسرار الشهادات می گوید: لشکر عمر بن سعد یک میلیون ششصد هزار نفر بوده است یا امام حسین سیصد هزار نفر را کشته است امثال این مطالب زیاد آمده است.

صحت انتساب به نویسنده:

1 برخی از کتاب های منسوب به ائمه  از امام نیست: مثل فقه الرضا ، تفسیر امام حسن عسکری ، طب النبی ، طب الصادق و طب الائمه.

کتاب الاختصاص به شیخ مفید نسبت داده اند ، در این اخیر ثابت شده است که الاختصاص مال شیخ مفید نیست.

کتاب الامامة و السیاسة ابن قتبیه مشهور است ولی صحت انتساب معلوم نیست.

کتاب اثبات الوصیة ، مسعودی صحت انتساب  کتاب معلوم نیست، مولف این کتاب راویی ، و شیعه افراطی است  ضعیف است.

مسعودی صاحب مروج الذهب ، مذهب زیدی دارد ، مورخ ، جغرافیدان ، متخصص و مرجع  در تاریخ است.

راهای صحت انتساب کتاب به نویسنده:

1 سند و مشایخ

2 محتوا -  عالمانه گاهی غیر عالمانه

3 روش

دلائل الامامه : محمد بن جریر طبری ( سنی)

محمد بن جریر طبری (شیعه)