پیدایش تشیع و فرق آن - جلسه 5

 در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ ۱۷۸ بازدید
چکیده نکات

جلسه پنجم ترم اول استاد موسوی نژاد گروه چهارم سال 94

عنوان درس: پیدایش تشیع و فرق آن

استاد: موسوی نژاد

جلسه پنجم: 18 / 8 / 94

بسم الله الرحمن الرحیم

معرفی منابع جهت شناخت بهتر زیدیها:

1 ـ المصابیح ـ السید ابوالعباس احمد بن ابراهیم م 353 ایشان در آمل زندگی می کرده. از سادات زیدی تاریخ مفصل زیدیها نوشته شده است از کتب قدیمی زیدیها است.

2 ـ الافاده فی تاریخ الائمه السادة ـ ابوطالب الناطق بالحق یحیی بن حسین هارونی م 424 معروف ابوطالب هارونی است ، ایشان امام زیدیها بوده است در آمل.

3 ـ الحدائق الوردیه ـ حمید بن احمد محلّی م 652 ، تاریخ مفصل زیدیها است

4 ـ التحف شرح الزلف ـ مجدالدین المؤیدی م 1428،  ایشان در این کتاب  امامت زیدیها شروع کرده است از امام علی شروع کرده تا 99 زیدیها را اسم می برد.

5 ـ جهاد الشیعه فی العصر العباسی الاول-  خانم دکتر الیثی

6 ـ جنش حینیان ؛ماهیت فکری و تکاپوی سیاسی ـ دکتر الهی زاده

فرق نخستین زیدیه:

1ـ جارودیه ـ سرحوبیه( ماهی است که چشم ندارد) ( ابوالجارود زیاد بن منذر) الکوفی الاعماء، ایشان از اصحاب امام باقر است راوی حدیث بوده است، اما مورد مذمت امام باقر قرار گرفته است، ایشان تفسیر امام باقر را روایت کرده، اصل تفسیر فعلا موجود نیست ولی علی بن ابراهیم قمی آنرا نقل کرده است.

مهمترین شاخص زیدی جارودیه:

الف: آنها ادعا دارند که ما نص داریم بر امامت علی «علیه السلام».

ب: تکفیر متقدمیند

ج: تندی با امامیه؛ در مقابل امام صادق موضع گیری کردند ، حتی امام صادق را کافر می دانستند می گفتند کسی که خانه بنشیند و قیام نکند او کافر است

د: ادعاهای مهدویت ؛ آنها قائل به مهدویت هستن .

در حال حاضر زیدیها فرقه جارودیه قبول ندارند، می گویند اینها را ملل ونحل گفته است.

بعضی گفته اند جریان لعن و تکفیر در شیعه امامی از طریق جارودیه رواج پیدا کرده است

2 ـ صالحیه ـ بتریه ( حسن بن صالح حیّ همدانی) ایشان راوی حدیث بوده از اصحاب امام صادق بوده است.

ویژگی صالحیه:

الف: امام علی افضل  و حق باعلی است

ب: آنها قائل هستند که امام علی با خلفای سه گانه مشکل نداشت خلافت را به آنها واگذار نمود بطور داو طلبانه

ج: توقف در عثمان

3 ـ سلیمانیه ـ جریر یه ( سلیمان بن جریر رقّی)

ویژگی آنها

الف: غلبه اندیشه جاردویه در تاریخ زیدیه:

با دو تعدیل

1 ـ عدم تکفیر علنی شیخین با وجود نقد صریح

2 ـ احترام به امامان اثنا عشر

نوبختی در فرق الشیعه می گوید: زیدیها تمایل به جارودیه دارند .

در کتاب الحورالعین و شرحها ـ نشون

ایشان میگوید: ولیس بالیمن من الفرق زیدیه غیر الجارودیه ...