کتابشناسی فقه اهل سنت - جلسه 9

 در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۷ ۱۸۸ بازدید
چکیده نکات

جلسه نهم ترم اول استاد جعفرطبسی گروه چهارم سال 94

عنوان درس: کتابشناسی فقه اهل سنت

استاد: شیخ جعفر طبسی

جلسه نهم: 3 / 9 / 94

بسم الله الرحمن الرحیم

معرفی کتاب:

المیزان الکبری؛

مولف در مقدمه کتاب می گوید: «بهذه کتاب... ولم اعرف احدا سابقنی الی ذلک فی سایر ادوار».  این کتاب در دو جلد است و یک دوره فقه کامل است.

اشکال بر مولف کتاب: ایشان می گوید: من در این کتاب جمع بین ادله کردم تمام اقوال مجتهدین از زمان آدم تا روز قیامت را آوردم ولی می بینیم که در این کتاب اقوال ائمه طاهرین اصلا نیامده است

معرفی کتاب المهذب فی فقیه الشافعی

این کتاب تالیف ابی اسحاق شیرازی م 476است. شروع تالیف در سال 455هـ بوده و در سال 469هـ تمام شده است. مولف در مقدمه اش نیم سطر می گوید: اذکر فیه اصول مذهب شافعی به ادلتها ؛ کتاب فقهی کامل در سه جلد است .کتاب المهذب دارای شروح زیادی است.

معرفی کتاب الفتاوی الهندیه فی مذهب الامام اعظم ابی حنیفه

این کتاب تالیف شیخ نظام الدین است که در 12 جلد است و یک دوره فقه کامل است.

معرفی کتاب البحر رائق فی شرح کنزالدقائق فی فروعی حنفیه

این کتاب تالیف النفسی م 710 هـ است. کتابی دیگر نیز همراه این کتاب چاپ شده به نام البحررائق تالیف ابی نجم المصری الحنفی م 970هـ که در 9 جلد چاپ شده است.

معرفی کتاب الهدایة فی شرح البدایة المبتدی تالیف مغرینانی م 573هـ است که یک دوره فقه کامل است و در 5 جلد چاپ شده است.

کتاب الاثار- محمد بن حسن شیبانی م 189 دو جلد است و دوره کامل فقه نیست.

کتاب منغی المتحاج الی معرفة معانی الفاظ منهاج تالیف محمدبن محمد الشربنی الشافعی م 977  این کتاب شرح مختصری بر فقه است.