مسائل مهمی کلامی خلافی - جلسه 5

 در تاریخ ۱۶ فروردین ۱۳۹۷ ۱۸۴ بازدید
چکیده نکات

جلسه پنجم ترم دوم استاد ضمیری گروه چهارم سال 93

عنوان درس: مسائل مهم کلامی خلافی

استاد: حجت الاسلام ضمیری

جلسه پنجم: 31 / 1 / 94

بسم الله الرحمن الرحیم

بحث درباره سنت و بدعت است

سنت درلغت: به معنی راه و روش است

در اصطلاح سنت معنای زیادی دارد: به معنی استحباب آمده است. گاهی سنت به معنی گفتار و تقریر ذکر کرده اند.

از نظر شیعه بعد از قرآن، سنت دارای اعتبار است.

بدعت : درلغت به معنی چیزی جدید و نو است که قبلا سابقه نداشت.

در اصطلاح : هر چیزی را چه بصورت زیاده یا بصورت نقصان در دین ایجاد شود بدعت گویند.

بدعت  به نص قرآن، حرام است(یونس آیه 59)

سنت در مقابل بدعت است ، سنت یعنی قرآن به آنچیز دستور داده است یا پیامبر آن را بیان کرده است و بدعت چیزی است که در دین نبوده است و از دین چیزی گاهی کم یا چیزی زیاد می شود.

عده ای از اهل سنت بدعت را جزء احکام خمسة دانسته اند. ابن حجر می گوید: بدعت واجب داریم بدعت حرام ؛ مکروه بدعت مباح .

عمر وارد مسجد شد دید مکان های مختلف مشغول نماز بودند، عمر ناراحت شد گفت مردها باید همه نماز تروایح را به جماعت بخوانند برای زنها از خودشان نیز امام قرار داد گفت باید نماز را جماعت بخواند.

چند شب آمد مسجد دید مردم مشغول نماز جماعت است عمر گفت: هذه نعم البدعة.

افرادیکه بدعت را به احکام خمسه تقسیم کرده اند از نظر لغوی خلط کرده اند. پس بدعت یک نوع داریم و آن عبارت است از چیزی که در دین قبلا نبوده است.

اگر در عملی که شارع در کیفیت آن ساکت بود می توان آنرا طبق عادات شخص خوانده شود، بدعت نیست ولی اگر در اصل عمل کم یا زیاد شد؛ این بدعت است مثل حذف حی علی خیر العمل از اذان یا الصلاة خیرمن النوم جز اذان بدانیم بدعت است.