امام شناسی - جلسه 12

 در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ ۱,۲۲۳ بازدید
چکیده نکات

جلسه دوازدهم ترم اول استاد طبسی گروه چهارم سال 93

عنوان درس : امام شناسی

استاد: حجة الاسلام شیخ جعفرطبسی

جلسه دوازدهم:  7 / 10 / 93

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بحث به اینجا رسید که، چه کسی اول ایمان آورده است،  اتفقوا علی أن خدیجة اول آمن بالله و رسوله ، وتصدقته فیما جاء به (یعنی اسلام)  ثم علی بعدها ، اول کسی که ایمان آورد به رسول خدا از زنان حضرت خدیجه بود ، از مردان امیرالمومنین بود.

ابوجعفر اسکافی متعزلی ، استاد ابن ابی الحدید است متوفای 240 است، او میگوید: «قد روا الناس کافة افتخر علی ابن ابی طالب  بسبق الی الاسلام»

حاکم نشیابوری ، در المستدرک ، بنا نقل علامه در الغدیر ج3 ص 238، میگوید: « لا اعلم خلفا بین اصحاب  التواریخ أن علی بن ابی طالب (رضی الله عنه) اولهم اسلاما ، و انما اختلفوا فی بلوغه ، اول من اسلم خدیجه و علی.»

سوال:

آیا امیرالمومنین در مقابل بت سجده کرده است؟  به اعتراف همه اهل سنت، لم یعبد صنام قط.

مقریزی در الامتاع ص 16 گفته است: اما علی بن ابی طالب فلم یشرک با لله قط ، و اول من اسلم.

بعضی از اهل سنت قائل هستند اول من اسلم ابوبکر است ، در حالکه حاکم ادعای اجماع کرده است که اول من اسلم علی بن ابی طالب است .

سوال:

ممکن است گفته شود که امیرالمومنین هنگام اسلام آوردن چند ساله بوده است ؟

جواب اول: بعضی بزرگان جواب دادند: اگر شخصی به بلوغ نرسیده  باشد ؛ ولی بچه ای با هوش و زیرک باشد ، خوب را از بد تشخیص بدهد ، ایمان این بچه قبول است ، بلکه عبادات او مورد قبول است تمام عبادات او شرعی صحیح است . و وقتی عبادات او صحیح باشد ، ایمان  این شخص به طریق اولی مورد قبول است  ، در نتیجه ایمان قبل از بلوغ قابل پذیرش است .

 جواب دوم: در تاریخ انبیاء داریم، بعضی از انبیاء در سن کودکی به مقام نبوت رسیدند، مانند حضرت یحیی و حضرت عسیی.

وقتی در مقام نبوت سن مطرح نیست ، در پذیرش اسلام به طریق اولی سن مطرح نمی باشد.

در فقه بحث است ، که عبادات صبیی تمرینی است ، یا خیر؟ یک عده گفته اند اگر بچه ای ممیز باشد که خوب را از بد تشخیص بده عبادات او قابل قبول است.

پیامبر اکرم به شهادت تاریخ مامور شدند ، که اقوا خودرا به اسلام دعوت کند ؛ علی را مامور تهیه نمود فرمود هر کس دعوت مرا قبول کند ، وصی و خلیفه و جانشین بعد از من است . سه مرتبه این جمله را رسول خدا تکرار کردند احدی جز امیر المومنین جواب نداد ، بعد فرمود : أن هذا أخی ووصیی و خلیفتی علیکم فسمع له و أطعیوه (تاریخ طبری ج 2 ص 62 ؛ مسند احمد ج1 ص 111 ، الکامل فی التاریخ ج2 ص 40.)

امیر المومنین در قضیه یوم الدار 13 ساله بوده است اگر ایمان علی قبل از بلوغ ارزش نداشت چرا رسول خدا این کلمات را درباره علی فرمود:

چه کسی گفته امیر المومنین در قضیه به سن بلوغ نرسیده است ، ابن عبداالبر در کتاب الاستعیاب ج2 ص 44 می گوید : اول من اسلم بعد خدیجة علی بن ابی طالب ، وهو ابن خمس عشر سنة أو ستة عشر سنة .