امام شناسی - جلسه 10

 در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۳۹۶ ۷۰۵ بازدید
چکیده نکات

جلسه دهم ترم اول استاد طبسی گروه چهارم سال 93

عنوان درس : امام شناسی

استاد: حجة الاسلام شیخ جعفرطبسی

جلسه دهم:  8 / 9 / 93

بسم الله الرحمن الرحیم

ادامه بحث در آیات امامت، میرسیم به آیه 58 سوره مبارکه احزاب که در فضائل امام امیرالمومنین (ع) است.

« والذین یؤذن المومنین و المومنات بغیر ما اکتسابوا ... »

در میان مفسرین در مورد شأن نزول این آیه، اختلاف وجود دارد. ولی واحدی در اسباب النزول، بغوی در التفسیر، ثعلبی در الکشف و البیان، این سه مفسر از مقاتل بن سیلمان نقل می کند که آیه در رابطه با امیرالمومنین(ع) نازل شده است.

عده ای از منافقین امیرالمومنین(ع) را اذیت و شتم می کردند این شیوه استمرار پیدا کرد؛ تا بعد وفات پیامبر(ص)، بعد از رحلت رسول خدا(ص) این نفاق خودش را بروز داد.

ابن تمیمه می گوید: فأن کثیراً من صحابة و التابعین کانوا یبغضونه و یسبونه و یقتلونه ... بسیاری از صحابه و تابعین  به آن حضرت بغض داشتند، و او را سب می کردند و با او می جنگیدند .

قضایا باید ریشه ای بحث شود؛ علت این دشمنی ها در چیست؟ چرا اینها فقط با حضرت علی(ع) دشمن بودند، چرا با سایر صحابه دشمن نبودند؟ و هر چه دشمنی بود با علی(ع) بود؟

نظر استاد

دشمنی ها دلیل واضحی دارد. دلیل این دشمنی ها را باید در جنگ های پیامبر جستجو نمود.

از شخصی سوال کردند، که چرا  این قدر به علی(ع) اهانت می کنی؟ در پاسخ گفت: علی کسی است که آباء و اجداد مرا  کشت.

سؤال میکنیم که مگر امیرالمومنین در دوران رسول خدا، بدون اذن آن حضرت کاری انجام می داد؟

هرگز؛ ایشان به اذن رسول خدا شمیشر می زد، کفار و مشرکین را می کشت. این مطلب در کتب اهل سنت نیز وجود دارد.

عبدالله ابن احمد در کتاب السنة ج 2 ص 562 ، از عبدالرحمن بن ابی بکره  در این مورد روایت نقل می کند.

عبدالرحمن روایت نقل می کند که یک روز امیرالمومنین به همراه عمار نزد من آمدند، بعد حضرت فرمود: « ما لقیه احد من هذه الأمة ما لقیت» البته بعداز پیامبر؛ هیچ کس به اندازه من از این امت رنج ندید.

ابن الحدید در شرح نهج البلاغه نقل می کند: « قال رجل لامیرالمومنین انیّ قد ظُلم» حضرت فرمود: « انک اذا ظلمت بمظلمة واحدة ، انّی ظلمت عدد الحجر والمدر». به تو یک ظلم شده ، به من ظلم های متعدد شده است .

اما جریان سب و لعن امیر المنین در تاریخ ثابت شده است و احدی نمی تواند آن را منکر شود.

این حدیث از صحیح مسلم ج 4 ص 17871 حدیث 32 ، عن بکیر بن مسمار عن عامر بن سعدبن ابی وقاص عن ابیه (ابی وقاص) قال أمرمعاویة بن ابی سفیان سعدا فقال ما منعک أن تسب أبا التراب... » چرا ابوتراب را سب نمیکنی؟