مهدویت - جلسه 10

 در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۶ ۲۲۹ بازدید
چکیده نکات

جلسه دهم ترم اول گروه پنجم سال 93

عنوان درس: مهدویت

استاد: حجة الاسلام فهیمی

جلسه دهم

بسم الله الرحمن الرحیم

طول عمر حضرت

با دیدن طول عمر کم،باور طول عمر زیاد سخت است واما با بررسی از نظر عقل وپزشکی وتجربی،طول عمر غیر ممکن نیست ونمونه های تاریخی هم مورد دیگر است مثلاً درتورات سن حضرت آدم(ع) بیشتر از 900 سال ذکر شده است ویا سن سلمان فارسی را بیش از 400 سال ذکر کردند.در قرآن کریم هم طول عمر مورد قبول است مثلاً در مورد حضرت نوح(عنکبوت 29) که 950 سال ذکر می کنند ویا درباره حضرت یونس (ع) قرآن می فرماید:اگر خدا را یاد نمی کرد تا قیامت او را در دل ماهی نگه می داشتیم.پس از نظر قرآن داشتن طول عمر غیر ممکن نیست وحتی در مورد عیسی(ع) می فرماید:او را نکشتند که دلالت بر زنده بودنش دارد(نساء) که در روایت امام باقر(ع) امده :امام زمان(عج) سنت عیسی را دارد که آن زنده بودن وطول عمر است.پس از نظر علمی هم مشکلی نیست ووجود خارجی هم داشته است واما دلیل دیگر،قدرت خداست که کاری برایش محال نیست وروایت هست از امام حسن(ع) که حضرت با قدرت خدا زنده وبه صورت جوان زیر سن چهل سال ظهور می کند (بحار ج 51).