جریان شناسی وهابیت(توحید و شرک)بازدید ۰

این اثر ششمین نشست علمی مرکز تخصصی ائمه اطهار است. این اثر به بررسی عقائد سلفیه در مورد توحید و شرک، و اقسام توحید می پردازد