ارتداد و آزادی اندیشه و بیان در اسلامبازدید ۰

در کتاب حاضر بحث لغوي و اصطلاحي مرتد و ارتداد از منابع مختلف استفاده و در قرآن کريم و احاديث اهل بيت(ع) به بررسي آن پرداخته و به آيات و رواياتي در اين مورد استناد شده است. نظر فقهاي شيعه نقل گرديده و خاطر نشان شده که دشنام دهنده به پيامبر اسلام و امامان معصوم بلکه قاذف مادر پيامبر و امام و حضرت زهرا(س) مرتد و منکر ضروري دين است.