الفضائل الموضوعه عرض و نقدبازدید ۰

معرفی اجمالی حجت الاسلام مهدی منصورسمائیايشان در سال 1356 شمسی در خانواده ای روحانی در شهر مقدس قم به دنيا آمدند.تحصيلات حجت الاسلام منصورسمائی پس از گذراندن تحصيلات ابتدايی و راهنمايی و متوسطه، در سال 1374 در دانشگاه مفيد مشغول گذراندن دوره کارشناسی شده و پس از اتمام اين دوره در سال 1379 وارد حوزه علميه قم شدند. مقدمات را در مدرسه علميه معصوميه (س) گذراندند و در سال 1384 وارد سطوح عالی حوزه شده و دروس رسائل و مکاسب و کفايه را نزد اساتيدی همچون اعتمادی، طبری، ترابی گذراندند و از سال1387 در درس خارج حضرت آيت الله مکارم شيرازی و حضرت آيت الله وحيد خراسانی و استاد عليدوست و هادوی تهرانی شرکت نمودند.ايشان همچنين از سال 1385 با شرکت در مباحث خلافيه (اختلافات شيعه و سنی) با گرايش وهابيت، در درس حضرت استاد نجم الدين طبسی شرکت نموده و تا به امروز مشغول تحقيق و تأليف هستند.و همچنين از سال 1387 در مؤسسه شيعه شناسی، زير نظر حضرت آيت الله مکارم شيرازی، سطح3 شيعه شناسی را گذرانده اند.فعاليت های فرهنگی تبليغی:حجت الاسلام منصورسمائی علاوه بر تحصيل در فقه و اصول و...، به فعاليت های فرهنگی تبليغی نيز پرداخته و از سال 89 تا به حال به عنوان روحانی عمره و عتبات با سازمان حج و زيارت همکاری داشته است. در ضمن ايشان از سال 80 تا به حال به عنوان مبلغ دينی به مناطق مختلف کشور از جمله استانهاي خراسان جنوبی، سيستان وبلوچستان، کرمان، هرمزگان، فارس، کهکيلويه و بوير احمد، لرستان و کرمانشاه سفر نموده¬ اند.فعاليت های علمی پژوهشی:حجت الاسلام منصورسمائی از محققين مرکز تخصصی ائمه اطهار می باشد و تحت اشراف استاد معظم حضرت آيت الله نجم الدين طبسی، تحقيقاتی انجام داده اند که به برخی از آنها بدين شرح است:1) الفضائل الموضوعة؛ عرض و نقد.2) عدالت صحابه.3) التثويب.4) المتعة.5) معرفی شروح صحيح بخاری.6) جلسة الاستراحة.معرفی اجمالی کتاب "الفضائل الموضوعه"انگيزه تأليفبعد از رحلت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، سیاست دستگاه خلافت دستور به منع از احادیث و عدم تدوین احادیث داد. از طرف دیگر وضاعین و کذابین به دستور امثال معاویه به جعل احادیث ساختگی پرداخته و تمام تلاش خود را در مخفی داشتن فضائل اهل بیت علیهم السلام به کار گرفتند. این راویان احادیث خود و بلکه دین خود را به ثمن بخش به خلفا و دستگاه خلافت فروختند و احادیث زیادی در فضائل خلفا جعل نمودند.این افراد در جعل حدیث به حدّی زیاده روی نمودند که صدای علمای اهل سنت نیز در اعتراض به ایشان درآمده است. سیوطی در این زمینه می نویسد: <سی حدیث از مشهور ترین احادیثی که در مورد فضائل ابوبکر ذکر شده و در طول تاریخ مشهور بوده و به صورت مسلمات درآمده است، هیچ سند و مدرکی ندارد.>یا اینکه ذهبی بعد از ذکر بیست روایت در فضائل معاویه می نویسد: <موضوع بودن این احادیث ظاهر است.>علامه امینی قدس سره در کتاب "الغدیر" به ذکر یکصد روایت از این روایات موضوعه پرداخته است. تحقیق در مورد این روایاتی که علامه امینی در آنها مناقشه کرده است انگیزه ای می شود تا محققین مرکز تخصص ائمه اطهار علیهم السلام تحت اشراف استاد نجم الدین طبسی با مراجعه به مصادر و کتب رجال و حدیث اهل سنت، به بررسی بیشتر در مورد این روایات بپردازند. مؤلف محترم نیز این تحقیقات را بازبینی مجدّد نموده و پس از اصلاح و اضافه نمودن مطالب جدید، کتاب حاضر را تدوین و در اختیار علاقه مندان قرار داده است. ساختار کلی کتابمؤلف محترم در این کتاب به نقد و بررسی یکصد حدیث ساختگی در مورد خلفای راشدین، معاویه و هارون پرداخته است. ایشان پس از ذکر روایت، به نقد رجال حدیث از دیدگاه رجالیون اهل سنت پرداخته است. در ضمن با توجه به اینکه اهل سنت، صحابه را عادل می دانند به نقد صحابه پرداخته نشده است گرچه در مورد بسیاری از آنها نقدهای جدّی وجود دارد.نکته قابل ذکر در مورد سند روایات این است که مؤلف بخاطر رعایت اختصار، روایت را از یک منبع ذکر نموده و در پاورقی به ذکر باقی منابع پرداخته است. به گفته خود مؤلف در صورت ذکر این یکصد روایت از منابع مختلف و اشاره به اختلاف روایات، حجم کتاب چند برابر حجم فعلی می شد.محتوای کتابمؤلف در این کتاب یکصد روایت جعلی که اهل سنت در مورد خلفای راشدین، معاویه و هارون عباسی ذکر کرده اند و علامه امینی در کتاب "الغدیر" آنها را ذکر کرده انتخاب نموده و با توجه به مبانی رجالی اهل سنت به نقد آنها پرداخته است. مؤلف در مقدمه تصریح کرده که مبنای انتخاب این احادیث، احادیث موجود در کتاب "الغدیر" بوده وگرنه روایات جعلی در این باب، فراوان است.مؤلف محترم کتاب خویش را در هفت فصل تنظم نموده است:فصل اول_ فضائل موضوعه در مورد ابوبکر. مؤلف محترم در این زمینه به نقد و بررسی 25 روایت پرداخته است.فصل دوم_ فضائل موضوعه در مورد عمر. مؤلف محترم در این زمینه به نقد و بررسی 8 روایت پرداخته است.فصل سوم_ فضائل موضوعه در مورد شیخین. مؤلف محترم در این زمینه به نقد و بررسی 29 روایت پرداخته است.فصل چهارم_ فضائل موضوعه در مورد عثمان. مؤلف محترم در این زمینه به نقد و بررسی 11 روایت پرداخته است. فصل پنجم_ فضائل موضوعه در مورد خلفای ثلاثه یا خلفای راشدین چهارگانه. مؤلف محترم در این زمینه به نقد و بررسی 14 روایت پرداخته است.فصل ششم_ فضائل موضوعه در مورد معاویه. مؤلف محترم در این زمینه به نقد و بررسی 12 روایت پرداخته است.فصل هفتم_ فضائل موضوعه در مورد هارون عباسی. مؤلف محترم در این زمینه به نقد و بررسی یک روایت پرداخته است.منابع رجالی کتابمؤلف محترم در جرح راویان فقط از منابع رجالی اهل سنت استفاده نموده تا حجت بر برادران اهل صسنت تمام باشد. برخی از این رجالیون بزرگ اهل سنت که ایشان اقوال آنها را در نقد رجال روایات نقل کرده عبارتند از: ابن عدی، طبرانی، ابن حبان، نسائی، حاکم نیشابوری، دارقطنی، عقیلی، ابن مدینی، ابو عمر، جوزقانی، محب طبری، خطیب بغدادی، ابن جوزی، ابوزرعه، ابن عساکر، اسحاق حنظلی، ابن کثیر، ابن قیم، ذهبی، ابن ابی الحدید، ابن حجر هیثمی، ابن حجر عسقلانی، حافظ مقدسی، سیوطی، صغانی، نلا علی قاری، ابن درویش حوت و...

دانلود نسخه ی PDF کتاب