حدیث روز

 

پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در باره پاداش صله رحم می فرماید:

الصَّدَقَةُ بِعَشَرَةٍ ، وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، وَصِلَةُ الْإِخْوَانِ بِعِشْرِينَ ، وَصِلَةُ الرَّحِمِ بِأَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ.

پاداش صدقه در راه خدا، ده برابر است و قرض دادن، هجده برابر، و پیوند با برادران دینی، بیست برابر و  پاداش صله رحم و پیوند با خویشاوندان، بیست و چهار برابر.

کافی، ج4، ص10.

دیدار و گفتگو، دکتر نجار زادگان با مدیر و معاون مرکز تخصصی أئمه اطهار (ع)